noch в PONS речника

Преводи за noch в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

noch bevor [o. ehe]
Индивидуални преводни двойки
wedernoch

Преводи за noch в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки

noch Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文