mal в PONS речника

Преводи за mal в Немски»bg речника

Вижте също: achtmal

Вижте също: achtmal

mal Примери от PONS речника (редакционно проверени)

а …, а … заплаче, а …, а … се засмее

    Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

    Искате ли да добавите дума, израз или превод?

    Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

    Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文