пръв в PONS речника

Преводи за пръв в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

пръв пъ̀рво <пъ̀рви> ПРИЛ → първи

Вижте също: пъ̀рви

I.пъ̀рв|и (-а) <-и> ЧИСЛ

1. първи (⇔ последен):

erste(r, s)

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за пръв в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки
Erz- REL, HIST
архи-, прото-, ерц-, първо- (сан, титла, главен, пръв)

  пръв Примери от PONS речника (редакционно проверени)

   архи-, прото-, ерц-, първо- (сан, титла, главен, пръв)
   Erz- REL, HIST

   Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

   Искате ли да добавите дума, израз или превод?

   Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

   Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文