mehr в PONS речника

Преводи за mehr в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

mehr Komparativ von viel

mehrals
по- … [o. по-скоро] , отколкото
  mehr als
  je mehr …, desto

  Вижте също: viel

  so viel wie [o. als]
  Индивидуални преводни двойки

  Преводи за mehr в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

  Индивидуални преводни двойки

  mehr Примери от PONS речника (редакционно проверени)

  etwas mehr als +akk , mehr noch als +akk

  Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

  Искате ли да добавите дума, израз или превод?

  Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

  Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文