Преводи за „главен“ в български » немски речника (Отидете на немски » български)

гла̀в|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

2. главен (място в йерархия):

главен (-на)
главен (-на)
главен (-на)

6. главен ЮР, ИКОН, ФИН:

главен (-на)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文