място в PONS речника

Преводи за място в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

мя̀сто <места̀> СЪЩ ср

1. място (пространство):

2. място и ЮР, ИКОН:

Ort m

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за място в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

място Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文