ръка в PONS речника

Преводи за ръка в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

ръ|ка̀ <-ка̀та, -цѐ> СЪЩ ж

1. ръка АНАТ (до китката):

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ръка в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

ръка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文