mich в PONS речника

Преводи за mich в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Вижте също: ich

Индивидуални преводни двойки

Преводи за mich в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

mich Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文