sagen в PONS речника

Преводи за sagen в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

sag' bloß! fam
sag' bloß! fam

Преводи за sagen в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

sagen Примери от PONS речника (редакционно проверени)

wer A sagt, muss auch B sagen Sprichw

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文