Преводи за „два“ в български » немски речника (Отидете на немски » български)

два <два̀та> ЧИСЛ м, две <двѐте> ЧИСЛ ж и ср

Вижте също: три

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文