два в PONS речника

Преводи за два в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

два <два̀та> ЧИСЛ м, две <двѐте> ЧИСЛ ж и ср

Вижте също: три

два- първа съставна част

Индивидуални преводни двойки

Преводи за два в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

два Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文