alle в PONS речника

Преводи за alle в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Вижте също: alle(r, s), s2, aller

alle(r, s)
alle(r, s) (pl)
alle(r, s) (pl)
alle(r, s) (pl)
alle(r, s) (gesamt)
alle(r, s) (pl)

aller → alle(r, s)

alle(r, s)
alle(r, s) (pl)
alle(r, s) (pl)
alle(r, s) (pl)
alle(r, s) (gesamt)
alle(r, s) (pl)
Индивидуални преводни двойки

Преводи за alle в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

alle Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文