повече в PONS речника

Преводи за повече в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

по̀вече НРЧ (в по-голяма степен)

)
!

Преводи за повече в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки
mehr als
je mehr …, desto
zumal (, da)

повече Примери от PONS речника (редакционно проверени)

je mehr …, desto

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文