колкото в PONS речника

Преводи за колкото в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Преводи за колкото в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки
je …, desto
ebensowie

колкото Примери от PONS речника (редакционно проверени)

je mehr …, desto

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文