gesehen в PONS речника

Преводи за gesehen в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

mal sehen, ob
Индивидуални преводни двойки

Преводи за gesehen в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

gesehen Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文