срещам в PONS речника

Преводи за срещам в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

I.срѐщам нсв, срѐщна св VERB прх

II.срѐщам нсв, срѐщна св VERB рефл срещам се

Индивидуални преводни двойки

Преводи за срещам в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

срещам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文