срещам в PONS речника

Преводи за срещам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.срѐщам нсв, срѐщна св VERB прх

II.срѐщам нсв, срѐщна св VERB рефл срещам се

Индивидуални преводни двойки

Преводи за срещам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

срещам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文