срещу в PONS речника

Преводи за срещу в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за срещу в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

срещу Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文