продавам в PONS речника

Преводи за продавам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.прода̀вам нсв, прода̀м св VERB прх ТЪРГ

II.прода̀вам нсв, прода̀м св VERB рефл продавам се

Преводи за продавам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

продавам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文