залог в PONS речника

Преводи за залог в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

зало̀|г1 <-гът, -зи, бр: -га> СЪЩ м

1. залог (при заемане, покупка):

зало̀|г2 <-гът, -зи, бр: -га> СЪЩ м ЛИНГ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за залог в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

залог Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文