sb в PONS речника

Преводи за sb в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Вижте също: somebody

Преводи за sb в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

sb Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文