телефона в PONS речника

Преводи за телефона в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

телефо̀н <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

1. телефон (система):

2. телефон (апарат):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за телефона в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

телефона Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文