връзка в PONS речника

Преводи за връзка в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

връ̀зк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

4. връзка (взаимна зависимост):

5. връзка (взаимоотношения, контакти):

6. връзка само мн (влиятелни познанства):

7. връзка ИНФОРМ (свързване, контакт):

ѝнтернет връ̀зк|а <-ата, -и> СЪЩ ж ИНФОРМ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за връзка в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

връзка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文