character в PONS речника

Преводи за character в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

2. character (moral integrity):

5. character TYPO, INFOR:

Преводи за character в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

character Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文