feel в PONS речника

Преводи за feel в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. feel + adj/n (sensation or emotion):

to feel as if
to feel as if

Преводи за feel в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

feel Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文