през в PONS речника

Преводи за през в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

1. през (за място):

2. през (за време):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за през в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

през Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文