влизам в PONS речника

Преводи за влизам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

влѝзам нсв, вля̀за св VERB нпрх

1. влизам (вътре, навътре):

7. влизам (начало на действие):

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за влизам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

влизам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文