пръсти в PONS речника

Преводи за пръсти в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

пръст1 <пръ̀стът, пръ̀сти, бр: пръ̀ста> СЪЩ м

пръст2 <пръста̀> СЪЩ ж без мн

Индивидуални преводни двойки

Преводи за пръсти в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

пръсти Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文