минавам в PONS речника

Преводи за минавам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.мина̀вам нсв, мѝна св VERB прх

II.мина̀вам нсв, мѝна св VERB (н)прх

III.мина̀вам нсв, мѝна св VERB нпрх

IV.мина̀вам нсв, мѝна св VERB рефл

V.мина̀вам нсв, мѝна св VERB безл минава ми

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за минавам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

минавам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文