през в PONS речника

Преводи за през в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

1. през (за място):

durch +akk
Индивидуални преводни двойки

Преводи за през в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

през Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文