on в PONS речника

Преводи за on в Английски»bg речника

2. on (in contact with):

9. on (about):

10. on (through medium of):

1. on (not off):

Вижте също: off, onto

4. off (from):

2. off (away):

on Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文