ден в PONS речника

Преводи за ден в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ден <деня̀т, дни, бр: дѐна> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ден в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

ден Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文