две в PONS речника

Преводи за две в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Вижте също: два

Вижте също: три

две- първа съставна част

Индивидуални преводни двойки

Преводи за две в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

две Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文