times в PONS речника

Преводи за times в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. time no pl a. SPORTS:

2. time (specific time item):

5. time (epoch):

8. time ECON, LAW:

9. time INFOR:

Преводи за times в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

times Примери от PONS речника (редакционно проверени)

at timesat times

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文