нож в PONS речника

Преводи за нож в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

нож <но̀жът, ножо̀ве, бр: но̀жа> СЪЩ м

1. нож (инструмент, сечиво):

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за нож в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

нож Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文