like в PONS речника

Преводи за like в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. like (find good):

I like it when/how

Преводи за like в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

like Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文