could в PONS речника

Преводи за could в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Вижте също: can2, can1

Индивидуални преводни двойки

Преводи за could в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

could Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文