държа в PONS речника

Преводи за държа в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

1. държа (не изпускам):

3. държа (улавям насила):

5. държа (трая, продължавам, запазвам):

II.държа̀ нсв VERB (н)прх (настоявам, искам да стане нщ)

III.държа̀ нсв VERB нпрх

2. държа (уважавам, ценя нкг):

IV.държа̀ нсв VERB рефл държа се

държа държи ми:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за държа в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

държа Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文