разполагам в PONS речника

Преводи за разполагам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.разпола̀гам1 нсв, разполо̀жа св VERB прх

II.разпола̀гам1 нсв, разполо̀жа св VERB рефл

I.разпола̀гам2 нсв VERB прх

II.разпола̀гам2 нсв VERB рефл

Преводи за разполагам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

разполагам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文