about в PONS речника

Преводи за about в Английски»bg речника

1. about (on subject of):

Phrases:

2. about (approximately):

about-face [əˈbaʊtfeɪs] СЪЩ Am, Aus, about-turn [əˈbaʊttɜːn, Am -tɜːrn] СЪЩ Aus, Brit

about Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文