въпрос в PONS речника

Преводи за въпрос в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

въпро̀с <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

1. въпрос (запитване):

2. въпрос (проблем, тема):

3. въпрос (нещо най-важно):

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за въпрос в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

въпрос Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文