използвам в PONS речника

Преводи за използвам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

изпо̀лзвам (н)св VERB прх

Индивидуални преводни двойки

Преводи за използвам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
exploit a. pej

използвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文