best в PONS речника

Преводи за best в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. best (the finest):

Вижте също: good, well2, well1

1. good (of high quality):

Phrases:

Преводи за best в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

best Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文