компенсирам в PONS речника

Преводи за компенсирам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

компенсѝрам (н)св VERB прх

Индивидуални преводни двойки

Преводи за компенсирам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

компенсирам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文