offset в PONS речника

Преводи за offset в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. offset FIN (compensation):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за offset в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

offset Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文