сметка в PONS речника

Преводи за сметка в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

смѐтк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

2. сметка (за плащане):

3. сметка ФИН, ИКОН:

4. сметка прен (неуредени отношения):

6. сметка (полза, изгода):

Phrases:

Преводи за сметка в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

сметка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文