изравняване в PONS речника

Преводи за изравняване в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

изравня̀ван|е <-ия> СЪЩ ср ЮР, ФИН, ИКОН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за изравняване в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

изравняване Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文