финансово в PONS речника

Преводи за финансово в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

финансов <-и> ПРИЛ ФИН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за финансово в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

финансово Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文