лошо в PONS речника

Преводи за лошо в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

1. лошо (⇔ добре):

лош (ло̀ша) <ло̀ши> ло̀шо ПРИЛ

1. лош (недобър, опасен):

2. лош (негоден, незадоволителен):

Преводи за лошо в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

лошо Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文