planning в PONS речника

Преводи за planning в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. plan (detailed scheme, programme):

Преводи за planning в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

planning Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文