отношение в PONS речника

Преводи за отношение в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

отношѐни|е <-я> СЪЩ ср

2. отношение (контакти):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за отношение в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

отношение Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文